ΒΗΜΑ 3: ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο τελικός στόχος της θεραπείας για την εξάρτηση είναι το άτομο να ξεπεράσει την εξάρτησή του, να αποκαταστήσει την υγεία του και να επανενταχθεί πλήρως στην κοινωνία.

Η αποκατάσταση και η επανένταξη του ατόμου (recovery) συνιστά ένα ατομικό «ταξίδι», μια εξατομικευμένη διαδρομή μακριά από την εξάρτηση προς την πλήρη και βιώσιμη επανένταξη του ατόμου στην οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Η αποκατάσταση και η επανένταξη του ατόμου (recovery) περιλαμβάνει σύμφωνα με το Εθν. Σύστημα Υγείας της Μεγ. Βρετανίας τρεις βασικές αρχές: «την ευημερία, την ενεργό υπηκοότητα και την υπέρβαση της εξάρτησης» (HM Government, 2010).

Το κάθε άτομο εισέρχεται στη διαδικασία της αποκατάστασης με τις δικές του ξεχωριστές συνθήκες και δυνάμεις. Οι δυνάμεις του αυτές μπορεί να αυξομειώνονται κατά τη διαδρομή. Η πορεία της αποκατάστασης διαφέρει από άτομο σε άτομο και μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να περιλαμβάνει και υποτροπές.


Πως θα ξέρω ότι αποθεραπεύτηκα;