ΒΗΜΑ 2: ΜΕΙΝΕ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το πιο σημαντικό βήμα για την παραμονή του ατόμου σε θεραπεία με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της εξάρτησης, την υπέρβασή της και την αποκατάσταση και επανένταξη στην κοινωνία είναι η διασφάλιση της συνεχιζομένης δέσμευσης του ασθενούς, η κινητοποίησή του και η εφαρμογή του θεραπευτικού του πλάνου.


Τι πρέπει να περιμένω από τη θεραπεία μου;

Πως θα νιώθω;