Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΣΚ

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Cyfield Tower,
Λεωφόρος Λεμεσού 130, City Home 81,
4ος Όροφος,
2015 Στρόβολος,
Λευκωσία

Τηλ.: 22 442 960
Φαξ: 22 305 190

Γενικό – Χάραξη και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής: info@ask.org.cy

Γενικό – Παρακολούθηση και Τεκμηρίωση (ΕΚΤΕΠΝ): info@ektepn.org.cy


ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΕΚΤΕΠΝ)