ΒΗΜΑ 1: ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η έννοια «τυπικός» χρήστης ναρκωτικών δεν υφίσταται – οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών μπορεί να προέρχονται από πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα και από διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης. Όμως η άμεση πρόσβαση όλων σε αποτελεσματική θεραπεία συνιστά πρωταρχικό στόχο του ΑΣΚ στην Κύπρο.

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και τελικά η εξάρτηση δεν επηρεάζει μόνο τα άτομα που κάνουν χρήση – επιδρά στην οικογένεια και τους οικείους τους. Και για αυτούς το ΑΣΚ αναπτύσσει ή υποστηρίζει τη λειτουργία εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών που απευθύνονται ειδικά στις οικογένειες και τους οικείους των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η αντιμετώπιση της εξάρτησης από τα ναρκωτικά δεν είναι εύκολη ούτε αυτονόητη. Κάποιοι έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν την εξάρτησή τους χωρίς θεραπεία, αλλά για όσους χρειάζονται θεραπεία, το ΑΣΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας διασφαλίζει δωρεάν πρόσβαση στη θεραπεία που έχουν ανάγκη.

Τι θεραπεία είναι διαθέσιμη στην Κύπρο;

Πρόσβαση στη θεραπεία